Over Building with Nature in de stad

  • Deltares
  • EcoShape
  • Witteveen + Bos

EcoShape: Nieuw perspectief op duurzame vormen van waterbouw

Ecoshape, 'Bouwen met de natuur' is een snel groeiende, innovatieve beweging op het snijvlak van waterbouwkunde, ecologie. Het is een consortium van overheden, waterbouwbedrijven en kennisinstellingen dat streeft naar nieuwe, duurzame vormen van waterbouw.

Die oplossingen zijn flexibeler, adaptiever, bieden ruimte aan meer functies en zijn soms ook goedkoper dan traditionele, op de primaire functionaliteit gerichte oplossingen. Dat is van strategisch belang voor Nederland, waar waterbouwkundige constructies zoals waterkeringen mede bepalend zijn voor de levensvatbaarheid van de maatschappij. Ook voor het Nederlandse bedrijfsleven is deze ontwikkeling van belang.

In de eerste fase (2008-2012) heeft Ecoshape vorm gegeven aan de uitwerking van het gedachtegoed van Building with Nature. De voorbeeld projecten zoals de Zandmotor en de Houtribdijk bevinden zich voornamelijk bij de kust en meren.

Building with Nature in de stad is een door de EU gesubsidieerd ERDF project binnen het programma Building with Nature van Ecoshape. Deltares en Witteveen+Bos voeren het project BwN in de stad uit.

EcoShape onderhoudt een wiki met daarin richtlijnen voor het toepassen van Building with Nature. Deze wiki bevat de kennis die is ontwikkeld binnen de programma's van EcoShape. Ook voor building with nature in delta steden is hier aanvullende informatie te vinden.
Building with Nature Wiki

Meer informatie: www.ecoshape.nl

Over Deltares

Deltares is een internationaal en onafhankelijk kennisinstituut waar meer dan 800 mensen werken aan duurzame oplossingen voor vraagstukken op het gebied van water en ondergrond. Deltares heeft aan de wieg gestaan van vele Building with Nature oplossingen en kan door haar samenwerkende disciplines multi-functionele oplossingen ontwikkelen. Bij Deltares werkt een groot palet aan experts die op het gebied van ecologie, hydrologie en geologie een systeem kunnen doorgronden en een juiste oplossing bedenken. Naast de governance van innovaties, de ecologische onderbouwing en de ontwerpende kwaliteiten, kan Deltares haar faciliteiten, zoals een van werelds grootste golfgoten, inzetten om de functionaliteit van oplossingen voor waterveiligheid te valideren.

Meer informatie www.deltares.nl

Over Witteveen+Bos

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau met meer dan 1.000 medewerkers die diensten levert op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw en voornamelijk werkt aan complexe projecten. Witteveen+Bos implementeert BwN in projecten van de sector Delta's Kust en rivieren en richt zich daarbij op kennis en integratie van veiligheid, natuurlijkheid, economisch potentieel, leefbaarheid en duurzaamheid. Witteveen+Bos is Ecoshape partner sinds de start van het programma in 2008. 

In Nederland participeren wij in projecten in Nederland en het buitenland, ontwikkelen nieuwe kennis, ontsluiten deze en passen het toe in reguliere projecten. Witteveen+Bos participeerde bijvoorbeeld in het project ‘De Zandmotor´, waarin langs de Delflandse kust een zandlichaam is geplaatst dat zich door natuurlijke stroming langzaam verspreidt langs de kust. Naast het BwN stedelijke gebieden, werkt Witteveen+Bos op dit moment aan een project dat zich richt op herstel van mangroven voor de kust van Java, Indonesië.

Meer informatie www.witteveenbos.nl

Europese Unie
Hier is geïnvesteerd in de toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.
1 van 2
0%