Wat is Building with nature in de stad en hoe pas je het toe?

Rotterdamse rivieroevers verzachten

Rotterdamse rivieroevers verzachten

Het programma ‘Rivier als Getijdenpark’ verzacht waar mogelijk rivieroevers met BwN-maatregelen. In Mallegatpark creëert een strekdam een 1.5 ha natuurlijk getijdengebied. De strekdam levert de randvoorwaarden voor een getijdengebied, gevormd door de natuurlijke dynamiek. In de Nassauhaven kan een nog te ontwerpen lange oever verschillende functies combineren. De voorgestelde oever kan worden opgebouwd uit sediment uit de haven. Daarin kunnen de verschillende zones van een getijdenoever tot uiting komen. Langs de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas doen zich kansen voor om inrichtingsprojecten te starten.

Rotterdamse rivieroevers verzachten

Wat levert het Rotterdam op?

De voordelen bestaan uit het toevoegen van natuurwaarde en beleving van het getijdensysteem. Daarbij wordt de burger zich er weer van bewust dat we in een getijdensysteem doorlopend moeten strijden voor droge voeten. De lokale projecten verhogen de regionale natuurwaarde omdat het vissen en vogels aantrekt en er zeldzame slikken en schorren zijn. Maar ook recreatie, de bijdrage aan waterveiligheid, verhoging van de waterkwaliteit door onder andere helderder water, kennisontwikkeling op het gebied van Building with Nature en het benutten van regionale kringlopen zijn belangrijke drijfveren om deze projecten uit te voeren. Aan het programma ‘Rivier als Getijdenpark’ nemen diverse stakeholders deel.

Zoetwatergetijdezone stadswerven Dordrecht

Zoetwatergetijdezone stadswerven Dordrecht

De Stadswerven is een voormalig scheepsbouwterrein waar woningen komen. Het ligt op het schiereiland tussen de rivier de Merwede en de Wantij. Langs de rivier de Merwede wordt grond afgegraven waardoor getijdennatuur kan ontstaan. De getijdenzone – vroegtijdig aangelegd - is een aantrekkelijk uithangbord voor de woonwijk. Hier zullen riet, biezen en wilgen gaan groeien. Ook ontstaat er een aantrekkelijk leefgebied voor vogels, vissen, amfibieën en insecten. In de hellingbanen komen insecten- en oeverzwaluwwanden. Dordrecht handhaaft de bestaande betonnen paalfunderingen die als golfbreker gaan dienen. De getijdenzone vormt een ecologische stapsteen tussen Dordrecht en de Biesbosch. Dordrecht wil ook bij andere ontwikkelingen in de Stadswerven BwN-oplossingen toepassen.

Zoetwatergetijdezone stadswerven Dordrecht

Wat levert het Dordrecht op?

Een aantrekkelijk gebied om in te wandelen. Bewustwording dat de bewoners in buitendijks gebied wonen doordat ze de getijdennatuur ervaren. Een beleving van de ‘Biesbosch-vegetatie’ en meer contact met de rivier. Educatie, want de natuur in het park zal worden gebruikt om kinderen meer te leren over milieu en natuur.

Deel 2

Building with Nature in de stad werkt!

Natuurlijke taluds, golfbrekers en golfdempers, landzones die onder water kunnen lopen, ontdek hoe je Building with Nature toepast in de stad.

Toepassingen in beeld

Deel 5

Geïnspireerd geraakt?

Neem contact met ons op. We bespreken graag de mogelijkheden voor uw stad.

Neem contact op

1 van 7
0%