Drijvende structuren

Te weinig ruimte langs de oevers in de stad? Dan zijn drijvende structuren goede opties.

  1. Wat is het?

    Drijvende constructies gemaakt van natuurlijk substraat met vegetatiegroei hierop.

  2. Hoe werkt het?

    Het toepassen van drijvende structuren voor dijken resulteert in lokale golf- en stromingsdemping. Dat verkleint de oeverbelasting en vergroot de veiligheid. Door gebruik te maken van natuurlijk substraat zal zich op de drijvende structuren vegetatie gaan ontwikkelen. De golf- en stromingsdemping zorgt voor sedimentatie en een gebied met helderder water, fijne voedingsbodem voor onderwaterplanten. Daardoor ontstaat een leefgebied voor fauna.

  3. Waarom is dit Building with Nature?

    Traditionele oevers en dijken in bebouwd gebied grenzen direct aan het water en moeten de golven en stroming zelf kunnen weerstaan. Er is weinig tot geen ruimte voor de natuur. De drijvende structuren kunnen de functies van natuurlijke oevers overnemen. Ze bieden op (planten en vogels) en onder (vissen) de matten natuur die een natuurlijke oever zou leveren. De drijvende structuren kunnen ook ingezet worden om kwetsbare natuurlijke oevers te beschermen of te rehabiliteren door luwte te creëren.

0%