Getijdenpark

Met een getijdenpark wordt eb- en vloed weer zichtbaar in de stad; het water stroomt het land in- en uit.

 1. Wat is het?

  De zone langs de rivier met getijdenwerking waar het maaiveld vanaf de rivier in de richting van het land geleidelijk oploopt. We noemen dit ook wel Deltanatuur.

 2. Hoe werkt het?

  Vanuit de kust landinwaarts is er een gradiënt van zout naar brak naar zoet. Ook zijn er delen die alleen met springtij onder water komen te staan. Hierdoor kan getijdennatuur ontstaan, bestaande uit zones met riet, biezen en/of wilgen, maar ook slikken en schorren kunnen ontstaan.

 3. Waarom is dit Building with Nature?

  Slikken en schorren zijn verdwenen doordat we kades en oevers met harde materialen maakten. Daarbij is er geen zacht substraat meer noch een zone die onder invloed van eb- en vloed staat. In een getijdenpark wordt ruimte voor natuur en mens gerealiseerd. Om zachte oevers in het getijdenpark te beschermen, worden waar nodig strekdammen toegepast.

  Getijdenpark

0%