Natuurlijk talud

De natuur neemt in veel gevallen de diensten van harde beschoeiing over en voegt diverse maatschappelijke en natuurlijke diensten toe.

 1. Wat is het?

  Zachte oevers, zachte materialen in harde oevers of inkepingen in harde oevers. Ook wel een natuurlijke talud genoemd.

 2. Hoe werkt het?

  Natuurlijke taluds vormen een geleidelijke overgang van land naar water en houden rekening met de natuur en het landschap. De natuurlijke talud is niet steil zoals de traditionele oevers; het heeft verschillende niveaus die permanent of periodiek worden overspoeld met ondiep water. Door het flauwe talud dempen de oevers golven en de aanwezige vegetatie zal deze functie alleen maar versterken. Ze zijn natuurlijke regenwaterbuffers en bijzonder belangrijk voor amfibieën, libelle-achtigen en als broedplaats voor veel vogelsoorten. De lage stroomsnelheid, karakteristiek voor deze zones, maken het voor veel vissoorten mogelijk zich langs de lengte van de rivier te verspreiden. Daarnaast hebben ze een zuiverende werking en voegen ze tal van maatschappelijke en natuurlijke diensten toe.

 3. Waarom is dit Building with Nature?

  Veel wateren in het stedelijk gebied hebben een harde oever. Deze conflicteren met de Nederlandse en Europese natuurdoelstellingen. Die vragen juist om het tegenovergestelde, een natuurvriendelijke oever met een natuurlijk talud. De natuur kan in veel gevallen de diensten van harde beschoeiing overnemen en daarbij tal van maatschappelijke en natuurlijke diensten toevoegen.

  Natuurlijk talud
  Jeroen Helmer / ARK Natuurontwikkeling
0%