Natuurlijke golfbrekers

Levende mosselbanken en oesterriffen remmen zandafslag langs de oevers.

 1. Wat is het?

  Korven met mosselen of oesters op de vooroever.

 2. Hoe werkt het?

  De mosselbanken of oesterriffen op de vooroever breken de golven. Hierdoor wordt de golfslag en erosie van de achtergelegen zachte oever verminderd. Daardoor kan er een natuurrijke oeverzone ontwikkelen. Daarnaast vormen de mosselbanken en oesterriffen ook een leefgebied voor faunasoorten.

 3. Waarom is dit Building with Nature?

  In de stad zijn voornamelijk harde oevers aanwezig. Zachte oevers worden niet toegepast, omdat deze afkalven of eroderen. Door gebruik te maken van mosselbanken of oesterriffen creëren we voorwaarden waardoor flora en fauna zich kunnen ontwikkelen.

  Natuurlijke golfbrekers

0%