Strekdam voor oeveraangroei en vegetatie

Als er eenmaal een strekdam ligt dat met hydromorfologische kennis is ontworpen, dan zorgt de natuur zelf voor aanlanding, vegetatieontwikkeling en leefgebied voor diersoorten.

 1. Wat is het?

  Een strekdam bestaat uit grond- en hard materiaal dat langs de rivier aangelegd wordt om golven en stroming te verminderen.

 2. Hoe werkt het?

  De positionering en het ontwerp van de strekdam kan zeer complex zijn doordat er rekening moet worden gehouden met lokale stromingen en golfpatronen Door de strekdam ontstaat er een stromings- en golfluwe zone. Grondmateriaal dat met de rivier mee stroomt, wordt hier vervolgens afgezet. Daardoor ontstaan lokaal diepere plekken, ideaal voor vegetatie- en faunasoorten door het rijke slibmateriaal.

 3. Waarom is dit Building with Nature?

  Bij vergroening in rivieren wordt meestal alleen een grondlichaam aangebracht en vegetatie aangeplant. Vervolgens is veel beheer nodig voor de instandhouding. Met de strekdam wordt voorzien in een andere stromings- en golfconditie. Daarna gaat de natuur zelf zijn gang.

  Let wel, een strekdam ligt in de rivier, anders dan bij afgraven van bestaande oever, en kan mogelijk opstuwing tot gevolg hebben. Per situatie moet dit effect worden onderzocht.

  Strekdam voor oeveraangroei en vegetatie

0%